Algemene voorwaarden

Totstandkoming van de overeenkomst

Luc’s Company is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Luc’s Company jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Prijzen en kosten

De prijzen op www.lucsbox.nl zijn inclusief 9% btw. De prijzen die op de websites en in de folder worden genoemd zijn exclusief bezorgkosten tenzij anders met Luc’s Company besproken. De bezorgkosten hangen af van het totalen gewicht van het pakket. Een standaard pakket verzenden kost €7.25 Dit zijn de regulieren kosten van Post NL. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Levering

Luc’s Company betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het bezorgen van de bestelde menu’s. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden vanwege een vertraging, dan krijg je daar zo spoedig mogelijk bericht van. Uw bestelling wordt aan huis bezorgd door Post NL. Alle bestellingen die voor donderdag 12.00 uur besteld zijn worden dezelfde dag nog aangeboden aan Post NL. In principe levert Post NL uw pakketje de volgende werkdag bij u af. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij Post NL.

Bezorgadres en leveringsservice

Je kunt je bestelling thuis laten bezorgen of op een andere locatie. Wij leveren niet op postbusadressen. Bestellingen worden alleen geleverd in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden), België en de Duitse grensstreek. Indien er niemand aanwezig is bij het bezorgen, is Luc’s Company gemachtigd de bestelling mee retour te nemen.

Herroepingsrecht

Voor je aankopen geldt een annuleringstermijn van 4 dagen voor levering. Dit betekent dat je de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van jouw kant de bestelling kosteloos te laten annuleren. Indien de bestelling al betaald is, krijg je je geld in dat geval binnen 14 dagen terug.
Wil je een wijziging in je bestelling doorvoeren, dan kan dit ook tot 2 dagen van tevoren doorgegeven worden. Wordt de prijs hierdoor verhoogd zal Luc’s Company contact met je opnemen. Wordt de prijs hierdoor verlaagd, dan zal het bedrag per bank worden terugbetaald. 
Als je een verkeerde bestelling ontvangt, dien je contact op te nemen Luc’s Company. In overleg met Luc’s Company wordt  dan gekeken naar de beste oplossing.

Transportgarantie

Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt door Luc’s Company. Als je tijdens het aannemen of vóór het openen van je bestelling schade constateert, neem dan contact op met Luc’s Company. Als je de bestelling al hebt aangenomen / geopend op het moment dat je de schade constateert, neem ook dan contact op met Luc’s Company

Reclamatie en consumentenbescherming

Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Luc’s Company , aarzel dan niet contact met Luc’s Company op te nemen. Mocht je een klacht hebben over de geleverde bestelling of de dienstverlening, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Een bij Luc’s Company ingediende klacht wordt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst door Luc’s Company beantwoord en verwerkt. De klachtafhandeling binnen Luc’s Company heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Betalingsvoorwaarden

Bij Luc’s Company kun je op meerdere manieren betalen: Direct online tijdens het besteltraject of op rekening. Mocht u niet via het regulieren traject kunnen betalen zijn er in overleg met Luc’s Company nog twee andere manieren. Luc’s Company kan een tikki sturen en we kunnen een rekening sturen. Nogmaals de laatste twee opties altijd in overleg. 

Kosten te late betaling

indien u kiest voor een factuur dient deze binnen 14 werkdagen betaald te worden. Mocht je het verschuldigde bedrag niet hebben betaald op de vervaldatum, dan zal je van Luc’s Company een eerste aanmaning ontvangen. Als deze termijn verstrijkt zonder dat Luc’s Company het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning. Mocht je na twee aanmaningen te hebben ontvangen nog steeds nalatig blijven de door jou verschuldigde bedragen te betalen, dan kan Luc’s Company haar vordering op jou overdragen aan een derde. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan komen daarnaast alle kosten, die in verband daarmee door Luc’s Company moeten worden gemaakt, voor jouw rekening.

Bedrijfsinformatie

Luc’s Company is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 82831254
BTW-nummer: NL.003.735.938.B.32